Hel overmundsprotese, hvor man har mulighed for at lave gane helt klar, og derved mindre synlig.